Med  NorDDeck kan var och en själv förfina sin veranda, lusthus, altan samt trädgård och uteplats!

Monteringssystemet är utformat så att var och en ska klara av installationen av golvet. Systemet syftar till att minimera arbetsinsatsen och tidsåtgången för anläggningen av altan. Arbetar man rätt, får man en ren och slät yta.

NorDDeck speciella monteringssystemet för installation av altanbrädor säkerställer en jämn golvbeläggning utan några fula spik- eller bulthuvud. Detta system säkertställer jämna radavstånd mellan altanbrädor som gör det lättare att sköta.

Bruksanvisnig steg för steg

Varning!

WPC profiler får inte användas för att bygga kolumner, balkar, pelare och andra bärande byggkonstruktionsdelar.

Flyttning och lagring:

Vid flyttning av brädor släng och skjut dem inte mot varandra;

Bär inte brädorna på flatsidan utan på kantsidan;

Glid inte verktyg över ytan, lämna inte skräp och behandlingsavfall på brädytan;

Vid lagring av brädorna lägg dem på en plan yta och täck dem med ett ogenomskinligt material.

Behandling:

Vanliga träbearbetningsverktyg kan användas vid behandling av WPC profiler.