Īpašības Terase no koka Terase no WPC

Kalpošanas ilgums

3 līdz 5 gadi

15 līdz 25 gadi

Kopšana

Regulāri jākrāso, jāeļļo un jāatjauno

Minimāla kopšana, apkope nav nepieciešama

Noturība pret laika apstākļu ietekmi

- uzsūc mitrumu

- bez regulāras un speciālas apstrādes pūst

- plaisā un veido skabargas

- laika apstākļu ietekmē uzbriest un dilst

- noturīga pret laika apstākļu maiņu, nokrišņu un temperatūras ietekmi

- nolietojas minimāli

- neplaisā, neveido skabargas

- nedeformējas un ilgi kalpo

Krāsas noturība

Zema UV-noturība, tādēļ kļūst pelēka

Augsta UV-noturība. Augsta krāsas noturība - nebalē.

Virsmas vizuālais izskats

Skrūvējuma vietas ir redzamas

Bez redzama skrūvējuma. Stiprinājuma vietas nav redzamas.

Ekoloģija un ietekme uz vidi

Izejmateriāls iegūts, nocērtot kokus

Kā izejmateriāls tiek izmantoti kokapstrādes atlikumi - skaidas